0312 283 41 00
0552 426 25 33

Kids Club (2. 3. 4. Sınıf)

Çocuklar dil öğreniminde yetişkinlere kıyasla daha avantajlıdırlar ve öğrenme motivasyonları yüksektir; dolayısıyla dil öğrenimini yetişkinlerden çok daha çabuk, kolay ve “doğal” bir şekilde gerçekleştirmektedirler.

Çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli faktör, sadece sevdikleri, keyif aldıkları şeyleri öğrenmeyi tercih etmeleridir. Çocukların diğer tüm süreçlerde olduğu gibi yabancı dil öğreniminde de gelişim gösterebilmek için keyif almaları, aktif olmaları ve sevmeleri gerekir.
Programın Amacı
ABC Dil Okulları Kids Club programı öğrencilerde dil öğrenimine karşı ilgi uyandıracak ve sevmelerini sağlayacak temel ilkelere uygun hazırlanmıştır.

Çocukların okuma ve yazma gibi akademik becerileri kazanmaya başladığı 7 yaş itibariyle başlayan Kids Club İlköğretim birinci aşama sonuna kadar ki tüm çocukların yaş düzey ve dilsel becerilerine uygun yabancı dil içeriğine sahiptir.
Kids Club müfredatındaki  İngilizce oyun oynama, bulmaca çözme, şarkı söyleme, drama yapma, hikaye anlatma, interneti egzersiz aracı olarak kullanma, resim ve posterlerden yararlanma, proje yapma,  yaptığı projeyi İngilizce konuşarak sunma gibi temel aktiviteler, çocukların yabancı dili sevmesini ve dil gelişimini hızlandırır.