0312 283 41 00
0552 426 25 33

HIGH SCHOOL ( 9. 10. 11. 12. SINIFI )

Anadolu ve Fen Liselerinde hazırlık sınıfının kalkması ve bu okullara özel okullardan geçiş yapan öğrenciler ile ilköğretim okullarından gelen öğrencilerin aynı İngilizce programlarına dahil olmaları da  devlet liseleri İngilizce Programlarında zorluklar yaşanmasına neden olmuştur.

ABC Dil Okulları özel olarak tasarladığı High School programı tüm lise öğrencilerine hem okuldaki İngilizce derslerinde başarılı olmaları için yardımcı olmakta, hem de İngilizce konuşma ve yazma becerileri kazandırarak eğitim hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamakta ve onları geleceğe hazırlamaktadır.

ABC Dil Okulları High School Programı;

  • Her kademe için Okullardaki İngilizce Eğitimine destek olabilecek paralel müfredatlara sahiptir.
  • Öğrenci merkezli ve konuşma pratiğine dayalı bir eğitim sistemi ile öğrencilerin İngilizceyi sadece sınavlarda başarılı olmak için değil, konuşup yazabilmelerini ve hayata geçirebilmelerini sağlamaktadır.
  • Bu yaş grubuna özel öğretim metot ve teknikleri ile interaktif egzersizler, filmler, İnternet projeleri ve güncel konuları içeren dinamik ve aktif bir öğrenme ortamı sunar.
  • Gelecek eğitimleri süreçleri ve kariyer hedefleri için sağlam bir İngilizce altyapı oluşturabilmelerini sağlar.